Poletni tabor inovativnih tehnologij

"Tipala v elektronskem svetu"

Delavnica je v tednu od ponedeljka 19.8.2019 do petka, 23.8.2019 od 8:30 ure do 15:30 ure v Laboratoriju za elektronska vezja (LEV) stavba B, 2. nadstropje, iz dvigala desno, do konca hodnika, leva vrata.

Na delavnici se udeleženci podrobneje spoznajo z uporabo senzorskih elementov na praktičnem primeru. Delavnica je organizirana tako, da na enostavnem primeru prikaže proces izdelave senzorskega vmesnika za izbrano vrsto senzorja. Proces obsega meritve osnovnih lastnosti senzorskega elementa, načrtovanje in izdelavo vezja za obdelavo senzorskega signala in umerjanje izdelanega merilnega inštrumenta s senzorjem. Kot primer smo si zadali obdelavo signala piezouporovnih senzorjev, med katera spada senzor tlaka. Končni cilj delavnice je izdelati merilnik nivoja vode s pomočjo senzorja tlaka in Arduino modula. Za ta namen bomo uporabili relativni senzor tlaka (Wheatstoneov mostiček, brez dodanega vezja za obdelavo signala) z merilnim področjem ca. 100 mbar, kar bi teoretično omogočalo meritev višine 1 m. Cilj naloge je, da udeleženci izmerijo neznani nivo vodnega stolpca. Senzorji imajo raztros občutljivosti in ničelne napetosti, zato jih bo potrebno prilagoditi vezju za zajem napetostnega signala in prikaz merjene veličine - Arduino. Izdelali boste senzorski vmesnik z instrumentacijskim ojačevalnikom, ki signal senzorja ojači, izhodno karakteristiko senzorja premakne in jo prilagodi merilnemu področju analogno-digitalnega pretvornika (ADC) Arduino modula. Izpis merilnika višine vode je potrebno matematično obdelati, tako da OLED (ang. organic light emitting diode) prikazovalnik izpisuje višino vode v cm.

Splošno
 1. Navodila za udeležence delavnice
 2. Predloga za vpisovanje rezultatov
LTSpice
 1. Namestitev (verzija XVII)
 2. Potenciometer.lib
 3. Potenciometer.asy
KiCad
 1. Namestitev (verzija 5.1.4-1): 64-bit, 32-bit
 2. Potenciometer.lib
 3. Potenciometer.asy
Arduino
 1. Namestitev (verzija 1.8.9)
 2. IZPIS BESEDILA
 3. IZPIS SUROVEGA ODČITKA ADC
 4. TEKOCE POVPRECENJE SUROVEGA ODČITKA ADC
 5. EKSPONENTNO POVPREČENJE SUROVEGA ODČITKA ADC
 6. PRESLIKOVANJE ODČITKA ADC
 7. SEGMENTIRANO PRESLIKOVANJE ODČITKA ADC
 8. PREIZKUS NAVIGACIJSKEGA STIKALA
 9. MEGAUNOLINK UART
 10. UART_KALIBRACIJA_IZPIS

Ljubljana, 19.8.2019

izr. prof. dr. Andrej Trost,
doc. dr. Matej Možek

PTIT 2019 Vprašalnik udeležencem o PTIT 2019